Energetski certifikat
 • Q” H,nd,ref
  • A+
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
 • kWh/(m2a)
  • ≤ 15
  • ≤ 25
  • ≤ 50
  • ≤ 100
  • ≤ 150
  • ≤ 200
  • ≤ 250
  • > 250
 • Izračun
  • A
Građevina: Zgrada Novakova, k.č.z. 4039/3, k.o. Split
Investitor: Šimić Dom d.o.o., Bihaćka 2a, 21000 Split
Projektant: Nikola Popić, 312 arhitektonska radionica d.o.o., Split
Glavni izvođač: Lođa d.o.o., Kila 37, Split
Nadzor: Andrija Andrijanić, dig. (G2710), Ast d.o.o., Ul. Slobode 36, Split

Dozvola:
Republika Hrvatska, Splitsko-dalmatinska županija
Grad Split, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo
KLASA: UP/I-361-03/17-01/000151
URBROJ: 2181/01-03-02-06-17-0012
Split, 02.11.2017.

Prijava početka građenja: 06.12.2017. god.

Informacije o prodaji stanova:
mob.: 091 154 6444
tel.: 021/ 317 447


Prijava početka građenja: 06.12.2017. god.
Planiran završetak radova: 18 mjeseci
 • Filter
 • Cijena (€)
 • Površina (m2)